Banestatus

Bane: Åpen
Greener: Vintergreen
Teested: Matteutslag