Banestatus

Bane: Åpen
Greener: Åpen
Teested: Åpen