Styret og Komitéer

Styret

Odd Engelsgjerd (leder)

Odd Engelsgjerd

Kjersti Jæger

Tore Tollefsen

Karen Thorsen Vatnamot

Magnus Oliver Jepson

Magnus Oliver Jepson

Gro Sverdrup Kleppestø

Bane

Bernt Malmo

Eirik Tage Johansen

Eirik Tage Johansen

Viggo Dybsland Olsen

Espen Samuelsen

Einar Sunde

Berit Gilje

Berit Gilje

Magnus Oliver Jepson

Magnus Oliver Jepson

Turnering

Nina Middelthon

Leif Surdal

Lars Vinje

Tor Eivind Festervoll

Anette Æsøy

Lars Petter Ravn Einarson

Knut Berg-Thommassen

Elisabeth Thorsen

Leif Einar Øverland

Sigrun Lilleløkken

Tore Tollefsen

Neil Fraser

Frode Kleppestø

Junior og Elite

Torbjørn Næss

Tore Mikalsen

Nicolai Songe-Møller

Helge Halvard Helgø

Anne Friis-Thommassen

Steinar Tønnessen

Monica Surdal Arnesen

Kjersti Jæger

Jan Friestad

Dame

Anna Terese Lekvam

Karen Elizabeth Gilje Woie

Heidi Quesada Carlsen

Ingri Lokna

May Årsvold Mønnich

Senior

Rein Brand

Michael Oram

Nina Tjomsland

Solfrid Foseide

Lisbeth Sverdrup Schmith

Dagfinn Klovning

Redaksjon

Nina Tjomsland

Ellen Jepson

Geir Haug

Harkaran Singh Rai (Hakki)

Trivsel & Rekruttering

Anne Ferkingstad

Tore Dalheim

Thorbjørn Nyland

Ragnhild Dokka

Gro Sverdrup Kleppestø

Kontroll

Leif Ramsnes

Jan Kjetil Nystrøm

Valg

Arnfinn Orten

Randi Thorsen Vatnamot

Terje Bakka

Gunn Gadeholt

Logg Inn - Webansvarlig: Magnus Jepson