Styret og Komitéer

Styret

Odd Engelsgjerd (leder)
Odd Engelsgjerd
Kjersti Jæger
Tore Tollefsen
Karen Thorsen Vatnamot
Magnus Oliver Jepson
Magnus Oliver Jepson
Gro Sverdrup Kleppestø
Alf Christian Thorkildsen

Bane

Bernt Malmo
Eirik Tage Johansen
Eirik Tage Johansen
Viggo Dybsland Olsen
Espen Samuelsen
Einar Sunde
Bente Soltvedt
Magnus Oliver Jepson
Magnus Oliver Jepson*

Turnering

Nina Middelthon
Lars Vinje
Tor Eivind Festervoll
Anette Æsøy
Sigrun Lilleløkken
Neil Fraser
Frode Kleppestø
Anette Æsøy
Leif Einar Øverland
Reidar Jakobsen
Berit Jorunn Lea
Amare Mebratu
Tore Tollefsen*

Onsdagsslicen

Inger Mydland
Tone Arild
Jan Helge Hansen
Øyvin Fiskå
Berit Gilje
Berit Gilje

Junior og Elite

Jan Friestad
Tore Mikalsen
Helge Halvard Helgø
Anne Friis-Thommassen
Steinar Tønnessen
Monica Surdal Arnesen
Monica Eide
Asle Norvik
Kjersti Jæger*

Dame

Anna Terese Lekvam
Karen Elizabeth Gilje Woie
Heidi Quesada Carlsen
Ingri Lokna
May Årsvold Mønnich

Senior

Rein Brand
Michael Oram
Nina Tjomsland
Solfrid Foseide
Lisbeth Sverdrup Schmith
Dagfinn Klovning

Trivsel & Rekruttering

Tore Dalheim
Thorbjørn Nyland
Ragnhild Dokka
Gro Sverdrup Kleppestø*

Redaksjon

Nina Tjomsland
Ellen Jepson
Geir Haug
Harkaran Singh Rai (Hakki)
Dag Svihus

Kontroll

Leif Ramsnes
Jan Kjetil Nystrøm

Valg

Arnfinn Orten
Randi Thorsen Vatnamot
Terje Bakka
Gunn Gadeholt