BANEKONTROLL

I år vil banekontrollen bli ivaretatt av Svein Harald Larsen og Erling Brattaas. Course marshalens oppgaver er bl.a.:

  • å påse at greenfee er betalt
  • å påse at medlemmer har gyldig og synlig bagtag
  • spilleflyt
  • at spillerne legger oppslått torv på plass
  • at spillerne reparerer nedslagsmerker

Husk å hente årets “bagtag”. Bær det synlig på bagen, så vil de forstyrre minst muligt.