Medlemsbevis

Årets “bagtag” kan hentes i administrasjonsbygget (mandag – fredag) i tidsrommet 07.00 – 14.00. I ukedagene mellom klokken 14.00 og 18.00 og i helgene i tidsrommet 10.00 – 15.00 hentes medlemsbeviset i startboden.