Nedslagsmerker på green

Selv om de nye green- og greenområdene er åpnet for spill, så er de enda i en etableringsfase og ekstra forsiktighet må utøves. Alle innspill på de myke greenene vil lage nedslagsmerker og det er veldig viktig at dette blir reparert umiddelbart. Hvis ikke vil graset dø i nedslagsmerket og det vil danne seg en brun liten flekk, som vil være synlig i lang tid. Det er allerede flere stygge merker på green 18.

Vi ber innstendig om at alle spillere i denne sårbare fase er ekstra forsiktig i utøvelse av spill på og rundt greenene og reparerer umiddelbart eget nedslagsmerke og eventuelle andre nedslagsmerker som tidligere spillere har ”glemt”.

Klubben har lagt ned betydelige midler i oppgradering av bane og anlegg, og vi forventer nå at alle spillere er seg sitt ansvar bevisst og bidrar med sin innsats i banens vedlikehold.

Styret i Stavanger Golfklubb