Wildcard til Christer, samt vurdering av eventuelle nye kandidater til Elite Trainee

Sportslig Utvalg har i samarbeid med Junior & elitekomiteen bestemt at Wildcard for Titleist Tour i Stavanger Golfklubb 1./2. mai gis til Christer Knag som følge av 8. plassen fra Jr regiontour og godt spill gjennom hele helgen.

Sportslig Utvalg har også evaluert eventuelle nye kandidater for opprykk til Elite Trainee. Det er lagt til grunn trening i vinter, innsats og trening på treningsleiren og resultater fra første JRT. Utvalget i samarbeid med Junior & elitekomiteen har kommet fram til at det på dette tidspunkt ikke er aktuelt å flytte nye spillere opp fra Runner Up til Elite Trainee. Ny evaluering for alle grupper vil være i juni/juli.

Spillere i Runner Up har i forkant av neste Jr regiontour mulighet til å kvalifisere seg for deltakelse og full økonomisk dekning av klubben mot en egenandel. Alle spillere i gruppen kan delta i kvalifiseringen.

Kravene for å kvalifisere seg er satt til 164 slag på 2 runder fra gul tee for gutter, og 170 slag på 2 runder fra rød tee for jenter. Kvalifiseringen vil foregå i Stavanger Golfklubb 22. og 29. april. 

Det gjøres oppmerksom på at alle spillere som ønsker å delta på Jr regiontouren på Bjørnefjorden/Sotra kan være med uten å kvalifisere seg, samtidig som de da må dekke alle utgifter på egenhånd. Dersom det er aktuelt å være med uansett, gi beskjed til gruppeansvarlig så snart som mulig i forhold til overnattingsplasser og transportkapasitet. Reiseleder og ansvarlig i forbindelse med Jr regiontouren er Morten Helliesen.