Velkommen til informasjonsmøte onsdag 2. februar!

Onsdag 2. februar er det informasjonsmøte kl. 16.45 – cirka 18.45 for alle spillere i Runner up, Elite trainee og Elite. Dersom foreldre øndsker å bli med, er de også velkommen.

I møtet vil vi gi en del viktig informasjon om satsingsgruppene våre, samt informere om endringer i forhold til turneringsstruktur på de to øverste nivåene.

Cirka kl. 18.15, i etterkant av at gruppelederne har gitt en del informasjon, vil det også bli gitt en del informasjon om den forstående treningsleiren. Sistnevnte gjelder kun de 16 spillerne som skal reise.

Møtet er obligatorisk for alle spillerne i disse gruppene. Dersom du mot formodning ikke kan stille, gir du skriftlig tilbakemelding om dette til Karen.