Kanditater til SGKs komitéer.

Har du forslag til nye representanter i klubbens forskjellige komitéer? Kontakt en av valgkomiteens medlemmer innen 1. november:

Arnfinn Orten, 911 61 159 – aorten@online.no, Randi Th. Vatnamot, 934 24 878 – randi@vatnamot.no eller Terje Bakka, 951 74 079 – terje.bakka@sargruppen.no