Innetreningen avsluttet, oppstart i januar igjen

Innetrening er nå slutt for 2011 da skolene har stengt gymsalene. Oppstart torsdag 5. januar 2012.