Juniorkurs

H a r  d u  l y s t  t i l  å  s p i l l e  GOLF ?

Vi starter nye kurs for juniorer i uke 17.

Ta kontakt med Pro Shop for påmelding

51 93 91 14  stavanger@pro-shop.no