Turneringsbestemmelser 2012

TK kommer i inneværende sesong til å følge NGF’s generelle turneringsbestemmelser (2.32) som dekker usportslig opptreden som ‘No show’ og avbrudd. Ved ‘No show’ vil vi dessuten innføre at medlemmet betaler startkontingent.