Treningsområde

Treningsområdet på ‘gamle åtten’ vil bli oppgradert. Dette er allerede et pitch & put område som er i bruk. I disse dager har vi utbedret drenering og fjernet jordfast stein og fjell. Eksisterende område med små ‘target’ greener vil bli trimmet til bedre standard. Til høsten vil området bli utvidet mot hull nr. 8, slik at vi får ytterligere 2 greener. Et skur tilsvarende det som står på hull 10 vil bli satt opp på området. Vi håper denne utbedringen vil stimulere alle til ytterligere trening og bedre ferdigheter !