Årsmøtereferat

Årsmøtet – 2013 Vedlagt er referat fra årsmøtet, avholdt 12. februar.