Møte for Elite jr. 1

Elite jr.1 gruppen (pluss reisende til TNJT på Fana) avholder et møte på onsdag 15 mai fra 18:45 – 19:15. Jan Egil går igjennom forberedelser til turnering og banestrategi og Tore gjennomgår reiseregler for turneringer generelt.