EGA turneringshandicap / klubbhandicap

Regulering av handicap hvis handicap ikke har status som EGA turneringshandicap

Som kjent har alle spillere som registrerte minst fire handicaptellende runder under 2012-sesongen fått statusen satt til “EGA turneringshandicap” i forbindelse med årsrevisjonen 2012.

Alle andre har fått statusen “EGA handicap”. Spillere som hadde klubbhandicap har fortsatt status “Klubbhandicap”.

Handicapbestemmelsene (EGA Handicap System) er slik at en spiller som «kun» har EGA Handicap (altså ikke EGA turneringshandicap) ikke blir regulert i handicap før det er registrert tre handicaptellende runder. Da blir handicapet regulert med «tilbakevirkende kraft» (hvor resultatene fra disse tre handicaptellende rundene blir tatt med).

Det vil i praksis si: Har man EGA handicap og registrerer resultatet etter en handicaptellende selskaps- eller turneringsrunde i GolfBox, vil ikke handicapet bli regulert, før etter at tre runder er registrert.