Nye rangeballer

Det er nå supplert med 10.000 nye gule two-piece 85 comp. baller på rangen. Eldre, dårlige og ødelagte baller vil fortløpende bli tatt ut. Gule baller og den nye “jordhaugen” mellom drivingrangen og fairway på hull 9 vil bedre spillehastigheten og minimalisere faren av å bli truffet av rangeballer på avveier.