Bunkere

Som de fleste nå har sett, er  sanden i bunkerne blandet med partikler i bunnbelegget. Dette belegget (sportscrete) har gått i oppløsning og fremstår nærmest som stein i bunkerne. Dette er selvsagt til stor irritasjon for såvel golfere som banemannskap under klipping av greener. Vi har besluttet å grave denne sanden ut av bunkerne og erstatte den med ny sand. Da dette er arbeidskrevende vil vi i første omgang ta alle greenbunkere. Arbeidet starter i oktober etter sesongslutt.