Arbeidsgruppe bygg

Styret skal sette ned en arbeidsgruppe som skal se på klubbens bygningsmasse og fremtidige behov. Vi trenger et par personer blant våre medlemmer som har interesse og kompetanse på dette området. Er du interessert ?,  kontakt Steinar Fløisvik før 1. november.