Drift av restaurant

Stavanger Golfklubb søker drifter av restauranten fra 1. april 2014. Firma/personer som ønsker å søke bes presentere konsept og servicenivå før 1. desember 2013. Kontaktperson Steinar Fløisvik.