Stormen

Stormen har herjet kraftig med trærne på banen. Opp mot 300 trær er helt eller delvis blåst ned. Dessuten ligger det usedvanlig mye greiner på bakken. Vi undersøker ulike muligheter for erstatning og hjelp. I mellomtiden går banemannskap og dugnadsgjengen løs på opprenskningen med krum hals. Banen vil være åpen med vintergreener fremover.