Årsmøte SGK

Årsmøte avholdes i klubbhuset tirsdag 11. februar kl. 19.00. Innkomne forslag må være styret i hende senest 28. januar. Vel møtt !

Årsmøtepapirer, klikk her: 90x64_140x210_24s_R708Optimized