Innetrening på Sunde utgår 27. februar

Sunde skole er stengt pga vinterferie.