Medlem i Stavanger Golfklubb ?

Ønsker du å bli medlem i Stavanger Golfklubb ? Ingen venteliste – innmeldingsavgift kr 13000,- og fri kontingent 2014. Kontakt steinar@sgk.no eller terje@sgk.no