Fremdrift byggeprosjekt

Vi er i gang med å rive garderobene i kjeller klubbhus, som skal bli trallerom. Foreløpig er 300 nye skap bestilt.

Trallehuset og juniorhuset skal tømmes for utstyr til jul. Arbeidet med rivningen av disse husene starter 5. januar.