Årsmøte Stavanger Golfklubb

Medlemmer innkalles til årsmøte i klubbhuset tirsdag 10. februar kl. 19.00.

Innkomne forslag må være styret i hende innen 27. januar 2015.

Hilsen styret.