Framdrift byggeprosjekt uke 3

Arbeidet går sin gang til tross for dårlig vær. Mye fjell i tomt og i grøft for vann/avløp. Skuddsalvene går i ett.