Framdrift byggeprosjekt uke 4

Vi holder fremdeles på med boring og skyting i tomten. Grøft for vann og avløp er ferdig utgravd. En god del masse er blitt kjørt til hull 2 og 4 for utbedring av røffen.