Framdrift byggeprosjekt uke 5

Denne uken blir vi ferdige med utsprengning og utgraving av tomten. Neste uke starter forskaling og støyping. Det vil si at vi holder tidsskjemaet.