Ny innmeldingsavgift

Årsmøtet i Stavanger Golfklubb har vedtatt nye innmeldingsavgifter fra 2015 sesongen. Hovedmedlem betaler kr. 8.000 og ektefelle/samboer kr. 5.000 (tidligere avgift kr. 13.000). Kontingentene er uforandret.

Benytt anledningen nå – ingen ventelister.