Resultat av spørreundersøkelse

I fjor høst ble det sendt ut en online spørreundersøkelse til medlemmene, med mål om å kartlegge områder som fungerer bra og ting som har forbedringspotensiale. I tillegg var det mulig å legge til å gi ris og ros, og komme med forslag.

Resultat av denne undersøkelsen blir brukt av administrasjon, styret, komiteer, Cafe Birdie og proshop. Hele 485 medlemmer svarte på undersøkelsen, som er et godt representativt grunnlag for medlemsmassen.

Tusen takk for alle som deltok  i undersøkelsen!

Et sammendrag av svar kan man se her:

Stavanger Golfklubb – Resultat spørreundersøkelse

På diagram som har skala 1-5, så er 1 «meget uenig/lite tilfreds», og 5 er «veldig enig/meget tilfreds».

Scroll to Top

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer 

*Åpen 🟢
Stengt 🔴
Stengt 🔴
Åpen 🟢
Stengt 🔴
Åpen 🟢

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

*FROSTVARSEL
Ved frost/snø vil banen holdes stengt. Dersom stengt bane vil det være befaring kl 08, kl 10, kl 12. Ved stengt bane vil din starttid i Golfbox bli slettet.