Resultat av spørreundersøkelse

I fjor høst ble det sendt ut en online spørreundersøkelse til medlemmene, med mål om å kartlegge områder som fungerer bra og ting som har forbedringspotensiale. I tillegg var det mulig å legge til å gi ris og ros, og komme med forslag.

Resultat av denne undersøkelsen blir brukt av administrasjon, styret, komiteer, Cafe Birdie og proshop. Hele 485 medlemmer svarte på undersøkelsen, som er et godt representativt grunnlag for medlemsmassen.

Tusen takk for alle som deltok  i undersøkelsen!

Et sammendrag av svar kan man se her:

Stavanger Golfklubb – Resultat spørreundersøkelse

På diagram som har skala 1-5, så er 1 «meget uenig/lite tilfreds», og 5 er «veldig enig/meget tilfreds».

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Stengt
Stengt
Åpen (selvplukk ved tom maskin)
Kunstgress åpen
Åpen 

RSS Banestatus