Ny bunkersand

Som mange har observert så er det lite sand i enkelte bunkere. Sanden vi fikk levert i fjor måtte vi reklamere på pga. steinpartikler som ble slått inn på greenene og ødela knivene på klipperne.

Erstatningsleveranse er nå under distribusjon og vi vil etterfylle bunkerne så snart sanden ankommer.