Golfsimulator

Golfsimulatoren åpner i dag. Reservering av tider skjer i golfbox under Startidsbestilling, Booking – Simulator. Kostnad pr. time for medlemmer og sponsorer er kroner 200,- mellom klokken 07.00 -15.00 og fra 15.00 – 23.00, samt helger, kroner 300,-. (kroner 50,- i tillegg for ikkemedlemmer).

Betaling skjer med VISA/Kreditt kort i betalingsautomaten ved hoveddøren.

For adgang / adgangskort, kontakt administrasjonen.

(Steinar 91861467 – steinar@sgk.no, Terje 91628712 – terje@sgk.no)