Baneåpning

Banen åpner med sommergreener lørdag 19. mars kl. 12.00, det vil si etter dugnaden. Greenene vil bli stengt ved frost.

Vi ønsker alle velkommen til ny sesong.