Info Lag-NM junior

Leaderboard Gutter Leaderboard Jenter


Vedlagt følger informasjon til Lag-NM junior 28. til 30. juni 2016.

Info – spillere lag-NM junior Stvgr 2016


Praktisk informasjon

Lag-NM 2016

28. – 30. juni

Stavanger Golfklubb

 

Avmelding

Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no.

 

Beskjeder/Informasjon

Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen ved “Sagen-huset”.

 

Caddie

Caddievester utleveres av starter. En caddie må bære caddievest. Caddievester innleveres i scorekortmottaket etter endt spill den enkelte dag.

Spillere som ikke returnerer caddievest vil faktureres et gebyr på kr. 500,-.

 

Drivingrange

Åpen fra kl. 07.00 alle turneringsdager.

Det koster kr. 25 for polett ( gir 30 baller), rangekort kr. 200,- for 10 bøtter og kr. 400,- for 30 bøtter

 

Evakueringsplan

Spillerne vil ved start få utlevert en evakueringsplan som følges ved spilleavbrudd.

Deles ut av starter.

 

Forecaddies

Forecaddies utplasseres ved behov. Starter informerer om eventuelle forecaddies og på hvilke hull.

Forecaddies er utplassert for sikkerhet, men kan også assistere med å anvise/finne baller.

Spilleren bør anvise ballens retning ved å strekke ut høyre eller venstre arm i skulderhøyde.

 

Føring av handicap

Handicaptellende runde (single) føres i henhold til EGA Handicap System punkt 3.12.

Four-ball og Foursome er ikke handicaptellende spilleformer.

 

Førstehjelp

“Sagen-huset”

Kontakt TD/turneringsleder ved behov. Avstand til legevakt og sykehus er 4 km. Klubben har førstehjelpsutstyr.

 

Garderobe/dusj/toalett

Kjeller “Sagen-huset”.

 

Hullplassering

Tabell som viser dagens hullplasseringer deles ut av starter og vil være oppslått på oppslagstavlen.

 

Innspill

Innspill vil foregå mandag 27.6. Spillerne tar selv kontakt med proshop/administrasjon tlf. 51 93 91 00 for bestilling av starttider.

 

Kapteinsmøte

Kapteinsmøte avholdes i klubbhuset kl. 19.00 dagen før turneringsstart. Alle kapteiner (eller annen utpekt representant for laget) skal møte på kapteinsmøtet. Der vil turneringsledelsen gå gjennom turneringsbestemmelsen, lokale regler og annen praktisk informasjon. I tillegg deles ut kapteinsskilt og spiller-ID, samt andre skjemaer som kapteinene skal fylle ut gjennom turneringen.

 

Lagring av utstyr

Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr.

 

Lokale regler

NGFs Regelkort 2016 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider.

Eventuelle tillegg til lokale regler utover NGFs Regelkort deles ut av starter og er oppslått på oppslagstavlen.

Utkast til eventuelle tillegg vil være oppslått på oppslagstavlen innspilldagen.

De lokale reglene trykket på scorekortet og i eventuell baneguide gjelder ikke.

 

Mat og drikke

Restaurant er åpen i tiden 07.00 – 21.00. Spesiell meny vil bli tilbudt.

Det er drikkevann ved klubbhuset.

 

Oppslagstavle

Oppslagstavle med informasjon om turneringen er i “sagen-huset”.

 

Offisiell tid

Offisiell tid vises på klokke ved startbod på hull 1.

 

Overnattingsmuligheter

Ved bestilling hos Nordic Choice Hotels, NGF-avtalen (20 % rabatt på nettpris) brukes denne linken: www.choice.no/norgesgolfforbund for å komme til en egen bookingside med oversikt over de 182 hotellene som er med i samarbeidet.

 

Clarion Hotel Energy

Tlf. + 47 51 34 78 00   Booking”NM i juniorgolf”

Priser: enkeltrom 865,- dobbeltrom 1065,-

trippelrom 1265,-

4-mannsrom 1365,-.

 

   

 

Premieutdeling

Finner sted i klubbhuset så snart resultatlisten er klare etter siste runde.

 

Proshop

Åpen fra kl. 07.00 alle turneringsdager.

 

Påmelding

Påmelding av lag gjøres via NGFs hjemmesider (link settes inn).

Frist for å melde på lagets spillere er angitt i Turneringsbestemmelsene. Skjema for spillerpåmelding sendes arrangørklubben, e-post (Steinar@sgk.no) innen denne fristen for å bekrefte at laget deltar og har spillere som kan delta. Dette er til hjelp for arrangørklubben i forberedelse og planlegging.

Har ikke laget tatt alle sine spillere innen xx.måned skal laget allikevel melde på de spillerne som er tatt ut samt spillere som kan være aktuelle for laget. Påmeldte spillere kan byttes helt frem til utgangen av kapteinsmøtet.

 

Radiosamband

Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne og TD Disse kan benyttes til å tilkalle assistanse ved regelspørsmål, sykdom eller lignende.

 

Registrering

Registering av lagets tilstedeværelse gjøres under kapteinsmøtet.

 

Resultatservice

  • Uoffisielle resultater
    • GolfBox livescoring oppdateres etter hvert 3. hull.
  • Offisielle resultater
    • GolfBox
    • Resultattavle ved klubbhuset etter endt runde.
    • Oppslagstavlen ved turneringssekretariatet.

 

Scorekort og scorekortmottak

Scorekort utdeles av starter.

Scorekortmottaket er merket ”Scorekortmottak” og har inngang til klubbhuset.

 

Spilleavbrudd

Se NGFs Regelkort – Spilleavbrudd; Gjenopptagelse av spill (anmerkning til regel 6-8b, side 158).

(Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å motta videre informasjon.)

Spillehastighet og regler for tidtaking

I henhold til tidsskjema og NGFs Regelkort.

 

Spillernummer og kapteinsskilt

Deles ut på kapteinsmøtet.

Spillernummer skal være synlig festet til golfbagen under hele turneringen.

Kapteinen skal bære synlig kapteinsskilt.

 

Spilleoppsett

Runde 1         Runde 2         Runde 3         Runde 4         Runde 5

Foursome      Four-ball       Foursome      Four-ball       Single

 

Startkontingent

Startkontingenten er kr 1 500,- for jentelag og kr 2 500,- for guttelag. Startkontingent innbetales før kapteinsmøtet direkte til arrangørklubben ved overføring til konto 3206 09 32351.

Startlister

Startlister distribueres i “Sagen-huset”.

 

Starttider

Tirsdag 28. juni Start runde 1 fra kl xxxxfra hull 1 og 10
Start runde 2 fra kl. xxxx fra hull 1 og 10
Onsdag 29. juni Start runde 3 fra kl. xxxx fra hull 1 og 10
Start runde 4 fra kl. xxxx fra hull 1 og 10
Torsdag 30. juni Start runde 5 fra kl. xxxx fra hull 1 og 10

 

Det startes fra hull 1 og hull 10 i alle runder.

 

Traller

Spillerne oppfordres til å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller er tilgjengelig for utleie.

Utleie av tralle kr. 50,- per dag Tralle kan leies i proshop.

Klubben har dessverre ikke mulighet til å oppbevare spilleres traller.

 

Turneringskomité

Mobil e-post
Turneringsleder Nina Middelthon 911 29 046 ninamidd@online.no
TD Gerd I. Solerød 900 19 137 gsolerod@online.no
Hoveddommer

Bernt Kristoffersen

90 99 46 65

bernt@malla.no

 

Turneringssekretariat

I “Sagen-huset”, merket med ”Turneringskontor”.

 

Utfyllende informasjon om turneringen

Se mer på www.golfforbundet.no (Turneringer/Norgesmesterskapene/Lag NM (Lag NM junior)).