Nye regler forankring av putter

Den 1. januar 2016 ble ny revisjon av golfreglene gjort gyldig der bl.a. det mye omdiskuterte forbudet mot forankring av putteren mot kroppen kom på plass i Regel 14-1b som er en ny regel som forbyr forankring av kølle, enten «direkte» eller ved bruk av et «ankerpunkt» mens et slag slås.

Screen Shot 2016-05-26 at 09.49.30.png

For å se illustrasjoner av hva som er lov og ikke lov har R&A lagt ut noen bilder.

Regel 14-1b: Forankring av kølle
Forankre køllen
Ved utførelsen av et slag må spilleren ikke forankre køllen, hverken «direkte» eller ved bruk av et «ankerpunkt».
Anmerkning 1: Køllen er forankret «direkte» når en spiller bevisst holder køllen eller et håndgrep i kontakt med enhver del av hans kropp, bortsett fra at spilleren kan holde køllen eller et håndgrep mot en hånd eller underarm.
Anmerkning 2: Et «ankerpunkt” er tilstede når spilleren bevisst holder en underarm i kontakt med enhver del av hans kropp for å oppnå et håndgrep som blir et stabiliserende punkt og som den andre hånden kan svinge køllen fra.

Det er dessuten gjort endringer i Regel 3-3, 6-6d, 14-3.

Golfregelene kan du finne her.

Du kan også laste ned appen «Rules of Golf» gratis til din smarttelefon.

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen