Stenging av teested

For å spare teestedene nå i avslutningen av sesongen, vil vi spille fra matte i ukedagene og fra ordinært tee i helgene.