Srixon Tour informasjon

Videre følger praktisk informasjon om Srixon Tour 2017 30.april – 1.mai

Kan og lastes ned i PDF format Info – spillere Srixon Tour_2017

 

Avmelding

Avmelding må gjøres før påmeldingsfristens utløp, og gjøres av spilleren selv i GolfBox.

Etter påmeldingsfristen må en påmeldt spiller som ikke skal delta stryke seg ved å sende en e-post til turnering@golfforbundet.no.

 Beskjeder/Informasjon

Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen ved turneringskontoret.

Drivingrange

Åpen fra kl. 07:00 alle turneringsdager.

Det brukes kr. 25,- for pollett (kr. 25 gir 30 baller), rangekort kr. 200,- for 10 bøtter og kr. 400,- for 30 bøtter. Kredittkort kan også brukes på rangen.

Evakueringsplan

Spillerne vil ved start få utlevert en evakueringsplan som følges ved spilleavbrudd.

Deles ut av starter.

 Forecaddies

Forecaddies utplasseres ved behov. Starter informerer om eventuelle forecaddies og på hvilke hull.

Forecaddies er utplassert for sikkerhet, men kan også assistere med å anvise/finne baller.

Spilleren bør anvise ballens retning ved å strekke ut høyre eller venstre arm i skulderhøyde.

 Førstehjelp

Førstehjelp i ‘Sagen-huset’.

Kontakt TD/turneringsleder ved behov. Avstand til legevakt og sykehus er 4 km. Klubben har førstehjelpsutstyr og hjertestarter.

Garderobe/dusj/toalett

I kjeller på ‘Sagen-huset’.

 Hullplassering

Tabell som viser dagens hullplasseringer deles ut av starter og vil være oppslått på oppslagstavlen.

Innspill

Det er fritt innspill for spillere som står på deltagerlisten, fortrinnsvis dagen før første runde. Innspill vil foregå lørdag 29.4. Spillerne tar selv kontakt med proshop/administrasjon tlf. 51 93 91 00 for bestilling av starttider. Ved innspill en annen dag kr. 500,-.

Lagring av utstyr

Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr.

 Lokale regler

Alle spillere må ha nyeste versjon av Golfreglene og utskrift av Srixon Tours regelkort. Srixon Tour regelkort 2017 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider.

Eventuelle tillegg (for denne turneringen) til lokale regler utover Srixon Tour regelkort deles ut av starter og er oppslått på oppslagstavlen.

Utkast til eventuelle tillegg vil være oppslått på oppslagstavlen innspilldagen.

 Mat og drikke

Restauranten er åpen i tiden 07:00-21:00

Spesiell meny vil bli tilbudt.

Det er drikkevann ved klubbhuset

Oppslagstavle

Oppslagstavle med informasjon om turneringen er utenfor turneringskontor.

Offisiell tid

Offisiell tid vises på klokke ved startbod på hull 1.

 Overnattingsmuligheter

Ved bestilling hos Nordic Choice Hotels, NGF-avtalen (20 % rabatt på nettpris) brukes denne linken: www.choice.no/norgesgolfforbund for å komme til en egen bookingside med oversikt over de 167 hotellene som er med i samarbeidet.

Se også informasjon for den enkelte turnering i GolfBox under Info/Turneringsinfo med opplysninger om spillerhotell, bestilling av rom på spillerhotellet og priser.

 

Stavanger Golfklubb har en avtale med Clarion Hotel Energy som ligger like ved golfbanen.  Overnatting  til turnering kan bookes via tlf. 51 34 78 06 eller mail cl.energy@choice.no

Spørsmål om overnatting til Charlotte Pedersen mail charlotte.pedersen@choice.no

Koden for booking er SGK.

Enkeltrom: 845 ukedag, 685 helg

Dobbeltrom: 1065 ukedag, 865 helg

Trippelrom: 1345 ukedag, 1095 helg

4 mannsrom: 1515 ukedag, 1265 helg

Premieutdeling

Finner sted utenfor restauranten så snart resultatlisten er klar etter siste runde. Dette er estimert til kl. 16:30-17:00

Proshop

Åpen fra kl. 07:00 begge turneringsdager.

 Påmelding

Påmeldingen er bindende og det er spillerens ansvar å melde seg på aktuell turnering i GolfBox innen påmeldingsfristen.

NB! For å kunne bli kontaktet av arrangøren må spillere krysse av dette punktet ved påmelding, til hver turnering. Arrangøren forholder seg til den kontaktinformasjonen som er registrert på spillerens profil i GolfBox.

 Radiosamband

Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne og TD. Disse kan benyttes til å tilkalle assistanse ved regelspørsmål, sykdom eller lignende.

 Registrering

Samtlige spillere må bekrefte sin deltagelse ved å betale startkontingenten gjennom GolfBox. Spillere som ikke bekrefter at de stiller opp i turneringen ved å betale startkontingenten innen oppgitt frist strykes derfor fra deltagerlisten, slik at reserver kan settes inn.

 Resultatservice

  • Uoffisielle resultater
    • GolfBox livescoring oppdateres etter hvert 3. hull.
  • Offisielle resultater
    • GolfBox
    • Resultattavle ved klubbhuset etter endt runde.
    • Oppslagstavlen ved turneringssekretariatet.

 Scorekort og scorekortmottak

Scorekort utdeles av starter.

Scorekortmottaket er merket ”Scorekortmottak” og er i ‘Sagen-huset’.

Spilleavbrudd

Se Srixon Tour regelkort – Spilleavbrudd. Gjenopptagelse av spill (anmerkning til regel 6-8b, side 158).

Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å motta videre informasjon.

Spillehastighet og regler for tidtaking

I henhold til tidsskjema og Srixon Tour regelkort.

 Startlister

Startlister distribueres i turneringssekretariatet

 Starttider og spilleoppsett

Starttidspunkt for runde 1 og 3 er kl. 08:00, runde 2 kl. 13:30.

Det startes fra hull 1 og hull 10 i alle runder.

 

Traller

Spillerne oppfordres til å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller er tilgjengelig for utleie.

Utleie av tralle kr. 40,- per runde. Tralle kan leies i proshop.

Klubben har dessverre ikke mulighet til å oppbevare spilleres traller.

 

Turneringskomité

Mobil e-post
Turneringsleder Nina Middelthon 911 29 046 ninamidd@online.no
TD Gerd Solerød 900 19 137 gsolerod@online.no
Hoveddommer

 

Turneringssekretariat

Turneringskontor i ‘Sagen-huset’. Åpent fra kl. 07:00

 

Utfyllende informasjon om turneringen

Se mer på www.golfforbundet.no (Turneringer/Srixon Tour).

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen