Narvesen tour – for juniorer på alle nivå

Årets Narvesen tour er godt i gang. Første runde ble gjennomført 7. mai på Sola, med god deltakelse og flotte prestasjoner. Deretter følger Jæren 14. mai og så er turen kommet til Stavanger 28. mai.

Alle Juniorer uansett nivå inviteres til årets regionale turneringsserie, Narvesen Tour (tilsvarer McDondalds Tour ifjor).
Påmelding kan gjøres i Golfbox for Vestlandet Sør, der du også kan se resultatene (merk at det ikke lages rangeringsliste i de yngste klassene)
(http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/regionale-turneringer/vestlandet-sor)

Narvesen Tour skal være et tilbud til alle, og turneringene er derfor inndelt i ulike klasser etter alder og ferdighetsnivå, og med ulike spilleformer og banelengder tilpasset klassene.
Alle klassene spilles med handicap.
På Narvesen Tour spiller juniorer i alle kategorier, fra de yngste til de eldste, fra nybegynnere til elitespillere, på det samme golfanlegget.
Narvesen Tour er en god anledning til å bli kjent med andre golfspillere og å få inspirasjon til å bli en bedre spiller. Alt dette i et miljø der mestring og glede står i fokus.
For elitespillerne lages det også en Order of Merit basert på bruttoresultater som fungerer som kvalifisering til Srixon Tour.
Sees på Narvsen Tour !