Golfspilleren i Sentrum

 

Vi gjennomførte tidligere i år en spørreundersøkelse for medlemmer og gjester i klubben. Det er svært gledelig at så mange tar seg tid til å svare på en slik undersøkelse. Dette gir oss gode verktøy for veien videre og ikke minst hvilke meninger som finnes i medlemsmassen. Golfspilleren i Sentrum og den rapporten som den avgir vil da være sentral i neste styremøte og videre i planlegging for 2018 sesongen og videre.

Flere medlemmer som har svart på undersøkelsen har valgt å legge igjen en kommentar til oss. Alle kommentarer blir lest, og vi tar dette til etterretning. Undersøkelsen er anonym slik at vi ikke har mulighet til å svare alle medlemmer direkte, men dersom det er ønskelig med ett direkte svar på en kommentar så er det mulig ved å kontakte meg på kim@sgk.no

I mengden av kommentarer så er det noen gjengangere og en del gode spørsmål som blir stilt. Vi i administrasjonen ønsker å dele den informasjonen vi sitter på og har dratt frem noen kommentarer og våre svar på dette. Håper at dette kan bidra til at dere vet mer om hva som rører seg i det daglige arbeidet.

Anonym

 ”Åpningstidene på restauranten skulle jeg gjerne hatt til senere slik at det var mulig å sitte ned etter runden. Stenge kl 18-19 er tidlig for folk som jobber. Skulle gjerne hatt en uteplass som var beskyttet mot regn. Gjerne ett glasstak som var permanent, slik at det var mulig å sitte ute selv om det regner.”

 

Angående åpningstider, så skulle vi så klart hatt Farmhouse åpent lengre. Dette ble gjort på torsdager i år som ett forsøk på å se om gjester ønsket å spise etter runden. Det ble og forsøkt å åpne senere for å strekke åpningstiden. Det er ønskelig at det lar seg gjøre å sette seg ned etter runden. Det dårlige været har nok litt å si her med tanke på mindre folk som ønsker å spise etterpå. Administrasjonen vil fortsette å jobbe sammen med Farmhouse for å finne de beste løsninger i forhold til åpningstider. Meninger blant medlemmer her er todelt, der noen ønsker at restauranten åpner tidligere, mens noen ønsker den skal stenge senere. For de ansatte på restauranten så er det og ett spørsmål om arbeidstid og kostnader.

 

Beskyttelse mot regn er på agendaen. Nå som byggeprosjektet ble ferdigstilt, var det ett spørsmål om å installere ett tak på terrassen. Styret besluttet om å gjøre dette i en to gang med tanke på kostnader, men vil bli sett på ved neste år og nytt budsjett. Det vil og bli diskutert mulighet for halv-tak der man kan sette bager.

 

Anonym

”Ett par toaletter til rundt på banen. Dere gir oss en flott golfbane!”

 

Det har tidligere blitt innhentet tilbud om å installere toaletter på banen. Dette ble lagt til siden da kostnad for å legge kloakk ut til ett ytterpunkt av banen ble sett på som for dyrt samt renhold av dette. Ettersom man passerer klubbhuset etter 9 hull så har det blitt sett på som ett bra nok tilbud.

 

Anonym

«Det burde komme brusmaskin / vending maskin på hull 10 (inni huset der) som gir oss som kommer rundt der etter restauranten er stengt mulighet til å få tak i noe med næring i.»

Brus og kaffemaskin har vi fått. De er riktignok ikke plassert i ventehuset på hull 10 men i Sagen-Huset. For golfere som spiller før kl 0900 og etter kl 1900 har muligheten til å få noe å drikke der.

 

Anonym 

Bedre drenering av fairway”

 

Årets snakkis, og da av naturlige årsaker. Banen har i år fått usedvanlig mye juling og det er veldig vått. Så klart er det ingenting vi kan gjøre med været, men greenkeepere jobber på spreng for å gang på drenings problemet. Som mange sikkert har fått med seg så er arbeidet i full gang på hull 13 og mer kommer. Det vil komme eksperter på drenering til klubben om ikke så alt for lenge for å videre kartlegge utfordringene vi har og komme med forslag til hvordan vi skal løse dette på best mulig måte. Vi håper at den løsningen som da eksperter/styret/banekomite kommer frem til blir til minst mulig hindring for medlemmer. Dersom vi får en mild vinter så satser vi på at mye av arbeidet kan pågå da.

 

Anonym

”Døren inn til tralleskapet bør ha en elektrisk/automatisk åpner på utsiden, gjerne montert 1 meter ut fra døren: Når man vrir nøkkelen rundt må døren gå opp (det er kronglete med tralle slik det nå er; har ledelsen prøvd selv å gå inn og ut med tralle?”

 

Vi har installert en dørstopp i trallehuset. Slik at når du låser opp og setter døren helt opp vil den bli stående åpen i ca 10 sekunder før den automatisk lukker seg. Håper dette har løst problemet.

 

Anonym 

De som klipper greener etc må starte på hull 18 og jobbe seg bakover , slik at vi som spiller kun treffer på de EN GANG !!!!!!!!!!!! Sånn som det er nå , risikerer vi å måtte vente på hull etter hull . Uforståelig at ikke dette allerede er innført – Så kunne det stått info på flaggene om slope etc , takk”

 

Det finnes en klipperutine for greenkeepere som de bruker. Den er som følger : treningsgreen – 9-18-15-13-1-10-14-2-3-11-4-12-16-5-7-17-6-8.

Den er laget slik med tanke på avstand mellom greener og for å være minst mulig i veien for spillere ettersom arbeidet går fortere. Klipping i sesong starter kl 0600 og tar ca 3 timer.

 

”Arranger Texas scramble for medlemmene. Det bidrar til å bedre miljøet”

 

Enig! Dersom det er ideer for turneringer som er ønskelige så tar vi gjerne i mot dette og tar det opp sammen med turneringskomité. En scramble er alltid gøy.

 

Anonym 

Utbedring av fairways mht. drenering må til, spesielt for hullene 6, 11, 13, 16.”

 

Akkurat de hullene som er viktige nå og det er de som skal jobbes med nå i høst/vinter.

 

Anonym 

Generelt godt fornøyd, men klubben må vokte seg vel for å øke medlemskontingenten i særlig grad”

 

Kontingenten lever fra år til år, og det er opp til ett styre å fremme ett forslag og medlemmer via Årsmøte å stemme dette gjennom eller komme med eventuelle protester. Administrasjonen sin oppgave er å gjennomføre det som blir vedtatt på ett årsmøte, slik at det viktig at medlemmer leser innkallelsen til årsmøte og bruker sin stemme om man ikke er enig.

Når kontingenten for neste sesong er fastsatt så er det lite vi i administrasjonen kan gjøre med det i etterkant.

 

Anonym

”Jeg ga fairway dårlig score. Synes de er for kortklippet, spesielt dumt når det er så vått. Gresset får ikke tid til å sette seg. Man kommer ikke under ballen når gresset er for kort. Dette gir frustrasjon. Jeg er ikke alene om den oppfatning.”

 

Klippes 3 ganger i uken, men bra innspill som og kommer fra flere. Dette vil vi ta tak i.

 

Anonym

”Burde vært åpning for flere typer medlemskap foruten passivt og aktiv. F.eks et «sovende» medlemskap, hvis man vet at man ikke kommer til å spille noe videre på en del år.”

 

Bra innspill, og er ett tema i styret. Ett sovende medlemskap er vell å betrakte som tilnærmet lik passivt vil jeg tro. Da er det muligens prisen på det passive medlemskapet som kan være for høy.

 

Anonym 

Vanskelig å se nedslag på driving-range når slaget passerer 120m. Må stå på de nederste mattene for å se 150m flagg og lengre.”

 

En utfordring. Driving rangen ligger på fjell, som da gjør det tilnærmet umulig å flate ut som vi så klart hadde ønsket.

 

Anonym

 ”Er etterhvert gått over til å kalle meg senior men finner ikke info om hvordan komme med i seniorgolf. «Seniorgruppe» fins det i klubben? På tide å gjøre noe med de regnutsatte fairways? (6, 11, 13, 16) Er gjerne med på dugnad for dette :)”

 

Informasjon om seniorgolf finner man som regel i Sagen-Huset og oppslagstavlene der. Anbefaler at du melder deg på seniordagen neste år som er annenhver onsdag. Flott om du har dugnadsånden i deg, da kan du kontakte Rein Brand, som er leder for seniorkomité og dugnadsgjengen.

 

Anonym

 ”Synes ikke det er riktig at Administrasjonen deltar på sponsor turneringer og tar i mot premier på disse. Dette gir dårlig signal effekt.”

 

Premier som vinnes av administrasjonen blir sjeldent beholdt av den spilleren det gjelder. Det går som regel til doorprize dersom mulig, eller blir brukt til en senere turnering som for.eks Proshop Invitational. Vi bør kanskje være mer tydelig på det under en eventuell fremtidig mottagelse dersom det blir gevinst.

 

Anonym

” Litt for mye sponsorturneringer som legger beslag på potensiell spilletid på hverdager”

Anonym 

”Ikke ha sponsor(shut gunn) mitt på dagen,nesten hele dagen blokert”

 

Sponsorturneringer og klubbens egne turneringer vil alltid være brysom for medlemmer som ønsker å spille, men som ikke er en del av turneringer.

Sponsorer og Restaurant ønsker normalt sett en shotgun turnering for å få alle rundt samtidig inn i restauranten og ha en premieutdeling og litt faglig mot sine kunder. Det som vi har gjort i år er å stramme inn på shotgun tiden. Det vil si at vi spiller bakover shotgun fra hull 1-18-17 osv. Slik at vi da kan åpne banen på hull 1 for medlemmer raskest mulig. Dette har ført til at vi har kuttet ned blokkeringene i Golfbox betraktelig dersom ikke turneringen er over 60 spillere og hele banen benyttes.

Administrasjonens innstilling er å alltid gjennomføre disse turneringene så tidlig på dagen som mulig for å frigi plass. Trenden når vi leier ut banen til bedrifter er at kunder ikke lengre tar hele dagen fri for å spille en slik turnering og da presser starttidene så sent som mulig. I 2017 så vi at en typisk turnering startet rundt kl 12. Med da i snitt en 2 ½ time blokkering så var målet i alle turneringer å ha spillere forbi hull 1 innen ettermiddags rushet starter rundt kl 15:30.

 

Det finnes mange flere kommentarer som vi kunne lagt til her, men dette er ett utdrag fra listen.
Som tidligere nevnt, ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på om klubben så skal vi være raskt ute med å svare.
Jeg håper og tror at med en bedre dialog mellom vi som jobber på golfklubben til daglig og medlemmer så kan vi bedre forstå hverandre og sammen skape en bedre klubb for alle.

 

Mvh

Kim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Matte utslag
Åpen 
Åpen
Åpen