Innkalling til årsmøte 2018

Medlemmer innkalles til årsmøte på Farmhouse tirsdag 6.februar kl 1900.

Innkomne forslag bes levert innen 23.januar 2018. Saksliste er klar 1 uke før møte.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å delta i ett åpent fora om året som har vært og sesongen som ligger foran oss.

Vell møtt.