Innkalling til årsmøte 2019

Medlemmer innkalles til årsmøte på Farmhouse tirsdag 19.februar kl 1900.

Innkomne forslag bes levert innen 5.februar 2019. Saksliste er klar 1 uke før møte.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å delta i ett åpent fora om året som har vært og sesongen som ligger foran oss.

Vell møtt.

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer

Åpen
Vinter
Vinter
Åpen 
Stengt
Åpen

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

FROSTVARSEL
Ved frost vil banen holdes stengt