Innkalling til årsmøte 2019

Medlemmer innkalles til årsmøte på Farmhouse tirsdag 19.februar kl 1900.

Innkomne forslag bes levert innen 5.februar 2019. Saksliste er klar 1 uke før møte.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å delta i ett åpent fora om året som har vært og sesongen som ligger foran oss.

Vell møtt.

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen