Banearbeid og banestatus

Nå har virkelig sommeren startet og vi opplever stor trafikk på banen. Dette er noe vi synes er virkelig kjekt å se. Mye arbeid har blitt gjort på banen i vinter. Vinteren viste seg å være lang og kald. Dette da til store glede for alle skientusiaster, men til litt hodebry for oss som jobber med golf.
Nå som de aller fleste har kommet godt i gang med golfsesongen så merker man at det enda finnes noen områder som ikke er 100% ferdig. Den kalde vinteren har gjort at vi ligger ca 7 uker bak skjema i forhold til nysådd gress og andre punkter som vi nå ser at gror bra.
I denne uken har vi kunnet klippe ned våre greener til en hastighet vi er komfortable med samt åpne den relativt nye puttegreen ved klubbhuset som trengte noen uker ekstra for å komme ut av vinterdvalen. Dette er helt normalt med greener som er 2 år eller nyere.
Det oppleves og nå god vekst på hele banen slik at banemannskapet har hendene fulle med å vedlikeholde og klippe greener, rough og fairway. Men hvordan ligger vi an? Hva gjøres nå videre, og ikke minst hva er prioritet? Nedenfor her skal vi prøve å forklare hva som er på vår agenda fremover for å gi oss alle den beste banen i Rogaland og Vest-Norge.

Vi har hatt besøk av bane arkitekt Greame Webster som nå er i gang med prosjekt drenering av bunnen av banen vår. Det vil si hull 16-13-11. Dette er ett prosjekt som ble presentert på årsmøte og planlegging er i gang. Det vil bli spennende å høre tilbakemelding på dette og hva som kreves for å bedre kvaliteten på disse hullene. Her vil og pris være en faktor og bli evaluert. Det vil komme mer informasjon om dette på ett senere tidspunkt når vi ser en arbeidsplan som er nøye planlagt og innenfor rammene som er satt. I møte med arkitekten ble og våre treningsområder inspisert og en ny layout vil bli foreslått.

Arbeid som gjøres nå.
Det ferdigstilles en del mindre prosjekter fra vinterarbeidet der mesteparten er grøfting og drenerings arbeid.

  • Til høyre på hull 5, ny grøft er lagt og nysådd
  • Foran teested på hull 9, drenering, plannering
  • Foran teested på hull 2 skal planeres ut, samt venstre av fairway bunker der vi opplever mye skygge og til dels vått. Dette skal planeres og da sås i nytt gress.
  • Hjulspor fra vinteren jevnes ut og etterfyllt for å hindre dårlige «lies» i roughen.
  • Oppgradering av stier som bedrer gangsmønsteret til spillere som gir mindre slitasje på enkelte deler av banen. Her kan stien ved 9 green nevnes samt hull 7, 8, 10
  • Driving rangen er og ett fokus, der vi nå opplever stor treningsglede blant golfere. I den senere tid har vi slått nesten 10 000 baller per dag. Dette vil og bli inkludert i rapporten fra arkitekten hvordan vi kan få en best mulig range med de forutsetningene vi har.
  • Hull 13. Gresset er sådd(noe forsinket pga kulde) og vi ser god vekst her. Nå som veksten kommer opp vil og en del arbeid starte med å planere det ut skikkelig og fjerne stein i dage. Dette gjelder også grensen mot hull 11. Hver obs her på hvor man går opp til green og følg pilene som anvist av banemannskapet.
  • Hull 6 er hovedfokus. Starten av fairway er nysådd og skal planneres ut skikkelig, her skal og en del stein fjernes. Nå trenger den mye vann og hvile for å gro opp skikkelig. Grovarbeidet er ferdigstilt og den nye grøften er på plass og funker tilfredstillende. Shaping og plannering starter opp nå i disse dager.

Dersom det er noen spørsmål rundt prosjekter på banen så er det bare å kontakte oss for å høre mer. Vi er alle golfere og ønsker så god bane som mulig. La oss alle håpe at 2017 var ett unntaks år og at 2018 fortsetter som den har startet nå i mai. Vi er glade for vi har ett klima som gjør at vi får en bane opp i god stand hurtig der vi vet at andre klubber i landet sliter med å åpne.

 

Ha en videre god sesong her på Stavanger GK.

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen

RSS Banestatus