Banestatus 7/5

I dag rulles og dresses alle greener.
Arbeidet startet i dag kl 0600 og forventes å være ferdig ca kl 1400.
Noe sand på greenene kan forventes i dag.