Toppdress

Arbeidet med dyp vertikalskjæring av 5 greener er ferdig. Disse vil bli toppdresses i dag.
Deretter ruller vi alle greener for å få hastigheten opp til det vi ønsker.

Markedssjef

Tlf: (+47) 51 93 91 03
Mobil: (+47) 926 81 662
Mail: kim@sgk.no