Vertikal skjæring av greener

Tirsdag 3.juli vil vi vertikal skjære alle greener for å fjerne tunrapp.
Arbeidet starter kl 0800 og forventes ferdig ca kl 1200.

Hvis gjerne litt ekstra hensyn til banemannskapet denne dagen, da de vil forsøke å gjøre arbeidet så fort som mulig for å ikke forstyrre golfere.
Greener vil være klare for spill umiddelbart etter endt arbeid.

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer

Åpen
Vinter
Vinter
Åpen 
Stengt
Åpen

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

FROSTVARSEL
Ved frost vil banen holdes stengt