Banestatus og vedlikehold

Denne uken vil banemannskapet gå i gang med lufting og skjæring av fairwayer. Alle fairwayer skal tas i løpet av de neste 30 dager. Dette arbeidet gjennomføres naturlig nok på dagtid. Det forventes at en fairway blir ferdigstilt per dag. 
Dette arbeidet er tidkrevende da maskiner ikke kan bevege seg hurtig når skjæring pågår. Vi ber da spillere vise hensyn når arbeid pågår. De skjærer da på tvers av fairwayer, og kan ikke stoppe midt i en lengde. 

For banen generelt, spesielt med tanke på tee bokser og greener så holdt vi tee steder åpne frem til 30.oktober i 2017. Vi håper og tror at dette skal la seg gjøre også i år. Det er kun høst været fremover som bestemmer dette. Greener var da åpne frem til 25 november. 
Det blir spennende å se hvilket vær vi får fremover og når første frostnatten setter inn. Det dikterer det meste av arbeidet for banemannskapet nå fremover. 

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Matte utslag
Åpen 
Åpen
Åpen 

RSS Banestatus