Kommentarer til spørreundersøkelsen

Bilde tatt fra Jærhus 23.10 (foto: Kim Sem-Henriksen)

År som i fjor har Golfspilleren i Sentrum sendt ut ett spørreskjema på vegne av klubben. Den har blitt sendt til medlemmer, gjester og tidligere medlemmer(meldes ut ved årsskiftet) slik at vi kan få innsyn i oppfattelsen våre spillere har av klubben og hva vi kan bli bedre på. Ca 27% av medlemsmassen har sendt inn skjema til oss og derav har vi mye god informasjon som vi kan bygge videre på. I fjor publiserte vi en lengre artikkel basert på kommentarfeltet i dette skjema som viste seg å være populært og ett mer konkret svar på det som noen lurer på. 

Nedenfor her svarer vi så godt vi kan på enkelte kommentarer/spørsmål som var gjengangere. Dersom du ikke finner din kommentar her eller ønsker at vi skal utdype svaret vårt bedre så oppfordrer jeg du/dere å skrive inn til meg så kan du få ett svar fra meg direkte. Skriv inn til kim@sgk.no med ditt spørsmål. 

Trener Tone
Flere kommentarer kommer inn rundt vår trener Tone, som ikke var i skjema. Golfspilleren i Sentrum har beklaget at de har sendt ut skjema med feil navn. Som flere merket var det Fraser som stod i skjema. Mange har kommentert dette og kommet med sine tilbakemeldinger angående kurs med Tone. Mange fine ord å lese om henne som vi skal dele med Tone. Helt supert!

Restaurant
Kommentarer: Bedre åpningstider, for dyrt, ustabile åpningstider, drikke utenfor åpningstider. 
Majoriteten av kommentarene som har kommet inn angår disse 3 temaer. Som sikkert de aller fleste nå har fått med seg så vil vi bytte restauratør til neste sesong. Vi vil da sammen med den nye leietaker hva vi ønsker i ett tilbud fra dem. Fra vårt ståsted så ønsker ikke våre medlemmer noe veldig fancy i form av restaurant, men ett sted hvor man kan sitte og kjøpe det nødvendige, og i tillegg ha noe utvalg. Vi ser og for oss ett økt bruk av Jærhuset som har vært i ro for lenge. Det er og ønskelig å utbedre en medlems stue. Det blir spennende å se blant de som er interessert i å overta hvordan konseptet blir. Det er hyggelig å melde at det har vært flere som har meldt seg, og vi er nå i gang med innledende møter for å kartlegge hvem som kan passe klubben best.

For drikke utenfor åpningstider så har vi kaffemaskin og brusautomat i Sagen Huset som kan benyttes nå fremover. Det finnes og toaletter samt garderobe tilgjengelig. 

Kontingenter fremover og greenfee
for 2019 vil det ikke være endring i kontingent priser i de øvrige gruppene, men det vil komme noen endringer som vi håper kan ha en positiv effekt for flere medlemmer og forhåpentligvis også tiltrekke oss nye.

Månedsbetaling
Fra januar av neste år vil klubben tilby månedsbetaling på kontingenten. Dette gjelder da alle kontingentgrupper. Dette vil da bli gjort via Avtalegiro. Basert på kommentarer vi har fått inn at flere regninger kommer i begynnelsen av året. Dette er noe vi alle kjenner til, og da håper vi at en slik løsning vil hjelpe dem som har behov for å dele opp sin betaling. Selv om man da velger månedsbetaling så forplikter man seg til hele summen for året. 
Vi vil komme med mer informasjon her i løpet av november på hvordan du som medlem kan flytte over til denne betalingsformen. 

Unge Voksne
Klubben har ett uttalt mål om å jobbe for å øke andelen unge voksne.
Per i dag er det kun 132 medlemmer i denne kategorien og utgjør 8% av medlemsmassen. I dialog med flere av medlemmer så er pris og tid avgjørende faktorer for unge voksne i etableringsfasen. Vi vil da tilby disse medlemskap til 6440,- per år. Dette tror vi at vil gjøre medlemskapet i klubben mer attraktivt og håndterbart. Denne grupperingen er viktig for klubben videre.  

Innmeldingsavgift
Administrasjonen ønsker at denne avgiften skal reduseres, og at administrasjonen skal ha mandat til å justere denne i forbindelse med kampanjer og tilbud til nye medlemmer. Denne saken vil og komme på årsmøte neste år.

Passive medlemskap
Det er ikke lagt opp til noen endring av det passive medlemskapet i klubben. Det vil bestå at man har 2 greenfee inkludert + nasjonal spillerett + NGF forsikring + Golfbox + hcp admin.
Frysing av medlemskap er da ikke mulig ettersom klubben har en kost i forhold til Golfforbundet på hvert medlem av Stavanger GK. 

Prøvemedlemskap / intro runde
Nytt for i år. Klubben tilbyr nå ett prøvemedlemskap for 700kr for en mnd. Dette er primært for nye golfere som tar kurs hos oss, som vil teste seg på banen før de tar valget om å melde seg inn. En introduksjonsrunde på banen for potensielt nye medlemmer er og nevnt, og da er det ønskelig at medlem som har en venn eller familie medlem, ta kontakt med oss så er vi alltid åpne for dette.

Greenfee og rabatter på andre baner.
Ingen planer på dette tidspunkt om å endre greenfee, men dette vil bli diskutert i løpet av vinteren hvordan vi skal ha det videre. Prismessig så ligger vi rundt der andre klubber ligger til dagsdato, men vi gjør det enkelt og skiller ikke på tidspunkt, kun på hverdag og helg. 
Alle medlemmer på SGK har 20% rabatt på Sola GK, slik at det finnes en rabatt der som vi oppfordrer til å bruke ved spill enten på Forus eller Solastranden. Vil vil og fortsette med Top Nordic Golf som er gratis tilbudet vi har til alle medlemmer.

Simulator
Kommentarer: bruker manual
Det blir laget opp nye i disse dager. Vi har og forenklet systemet i Trackman som skal gjøre det enklere for spilleren og finne frem til der man skal. 

Banen
Kommentarer: Mye GUR, raskere greener, mange prosjekter i 2018, bedre treningsområde, bedre range

Mye GUR og mange prosjekter i 2018
Det er vi enig i. Planene for oppstart av sesongen ble ikke som vi hadde forventet. Vi fikk en lang og kald vinter som gjorde at telen satt godt i slik at mange prosjekter så halvferdige ut og ikke kunne sås igjen får våren endelig kom for alvor. Det var ikke mulig å så nytt gress før rundt påske som gjorde at vi lå ca 5-6 uker bak skjema. Det enkelte prosjekter da var halvferdig så ble flere mindre årlige prosjekter startet som gjorde at ting så litt halvferdig ut. Dette gjelder da spesielt i områdene rundt hull 13 og hull 6. Det var ikke det vi ønsket. Jordmasser fra disse to prosjektene ble og transportert rundt på banen for å bli brukt til å dekke over store steiner og røtter som ligger i bakken. Det er da disse jord haugene som var på enkelte hull. De ble da planert ut og sådd når gradestokken krøp over 8 grader i bakken. 
Vi har ikke planlagt noe i den skala denne vinteren og skal være klar tidligere i forkant av neste sesong. 

Raskere greener
Spørsmålet rundt greener er det mest vanlige som blir sendt inn, og klubben kan alltid bli bedre. Per dags dato blir greener rullet annenhver dag og klippet hver dag(i tidsrommet med vekst). Vi skal se på dette systemet nå i vinter, om vi skal introdusere dobbel-klipping de dager vi ikke ruller. Det daglige arbeidet med greener er da det mest tidskrevende i løpet av uken så her må finne en løsning på det som er det mest optimale for å ha best mulige greener. Alle greener blir klippet kl 0600 med gode sommerdager så vil dagens vekst føre til at de er noe tregere på kveldene. 

Bedre treningsområder
Området som vi har tilgjengelig vil utarbeides. de 2 greener som vi har ved hull 8 er i veldig god stand og anbefales, selv om det er lite stykke unna klubbhuset. I forbindelse med ett baneprosjekt så er og treningsområde en del av dette. Dette vil bli presentert på årsmøte.

Bedre range

Rangen vår er alltid en utfordring med tanke på lokasjon og helning. Det er da steinmasse under rangen som gjør en utbedring vanskelig. Vi vil se på å utbedre bedre targets, og ta en sjekk på matter og baller. Vi har nok en del som er klar for å byttes ut. 

Finish på bane er viktig. Vi ønsker alle at det skal se fint ut! 

Turneringer
Kommentarer: for mange turnering, for få turneringer, mer sosialt rundt turneringer.

Muligens det mest variable punktet i årets spørreskjema, da det er stor uenighet i hva som er riktig og ikke riktig. Per dags dato så vet vi ikke hvilke turneringer vi får fra Golfforbundet til neste sesong. Dette får vi normalt sett vite rundt årsmøte. Med tanke på våre egne klubbturneringer så skal vi ta en gjennomgang av disse for å se hvilke som kan endres eller eventuelt fjernes. Det er klart at vi ønsker den sosiale settingen etter hver turnering, muligens ved å ha færre, men større turneringer at det faller mer naturlig. Spennende og med tanke på ny restauratør hvilke ideer som kommer derfra.
Vår turneringskomité ønsker ikke å ha turneringer dersom det ikke er interesse for det. Her oppfordrer vi og medlemmer til å komme med innspill på hvilke turneringer dere ønsker mer av. Vi synes det er viktig at alle aldersgrupper og hcp grupper har turneringer som de kan ta sikte på når de ser årets program. 
Målet når vi setter opp programmet for året, er at vi ikke skal ha turnering både lørdag og søndag, dersom det ikke er en to-dagers turnering. 
Når det kommer til shotgun turneringer så prøver vi å begrense dette, men noe behov finnes, spesielt med tanke på bedrifter som leier banen og ønsker felles opplegg etterpå. Det vi har gjort de 2 siste sesongene er at ved mindre startfelt, starter vi turneringen på siste 9 hull, som gjør blokkeringen av hull 1 minimal og medlemmer kan være på banen mens turneringen pågår. Vi har kortet ned blokkering med 2 timer ved å gjøre det på denne måten. 

Trening
Kommentarer: treningsgrupper for hcp 5-12, herreklubb

Nye treningsgrupper vil bli presentert ved kick off neste sesong. Vi hadde en del treningsgrupper denne sesongen som var populære, og det ønsker vi å se mer av. Målet er å ha en treningsgruppe til alle nivåer. 
En herreklubb er spennende og kan gjerne kombineres med en treningsgruppe. For de andre grupperinger i klubben så finnes det en egen komité for dette. Kanskje dette åpner opp for en herrekomité med ansvar for sosiale kvelder, felles runder og trening? Noen som tar utfordringen?

Dersom det er noe her som jeg har glemt eller noen av temaene som krever ett bedre svar, så ta gjerne kontakt så svarer jeg gjerne. 

mvh 

Kim

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen

RSS Banestatus