5/11 banestatus

I dag dresses greener. 
Banen er åpen, og spilles fra matter.