Banestatus 21/11

Det er nå meldt nattefrost 2 uker frem i tid. Vi har fra og med i dag flyttet over til vintergreener. 

Greenkeepere vil sjekke for frost jevnlig og vil vurdere å flytte tilbake på greener etter denne 2 ukersperioden dersom mulig. 
Vil ligger ca rundt samme dato nå som da vi stengte greener i fjor. 

Scroll to Top

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer 

*Åpen 🟢
Stengt 🔴
Stengt 🔴
Åpen 🟢
Stengt 🔴
Åpen 🟢

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

*FROSTVARSEL
Ved frost/snø vil banen holdes stengt. Dersom stengt bane vil det være befaring kl 08, kl 10, kl 12. Ved stengt bane vil din starttid i Golfbox bli slettet.