Banestatus 21/11

Det er nå meldt nattefrost 2 uker frem i tid. Vi har fra og med i dag flyttet over til vintergreener. 

Greenkeepere vil sjekke for frost jevnlig og vil vurdere å flytte tilbake på greener etter denne 2 ukersperioden dersom mulig. 
Vil ligger ca rundt samme dato nå som da vi stengte greener i fjor.