Innkalling til årsmøte 2019

Medlemmer innkalles til årsmøte i klubbens lokaler tirsdag 19.februar kl 1900.
Innkomne forslag bes være levert innen 5.februar. Saksliste og årsrapport presenteres 1 uke i forkant av møtet på nett.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å delta i ett åpent fora om året som har vært og sesongen 2019 som ligger foran oss.

Vell møtt