Lokale regler 2019

I forbindelse med de nye golfreglene som startet nå 1.januar så er det mye nytt å tenke på. Dette ser vi og gjentatte ganger både på PGA og Europatouren at mange glemmer seg ut.

Største forskjellen mange vil merke er å droppe fra knehøyde i stedet for skulder, men det er og flere andre ting å tenke på som kan gjøre golfspillet bedre for mange.
Visste du at nå kan du droppe ut av bunkeren mot 2 straffeslag, og at når du går i flagglinje så har du en køllelengde areal på begge sider av flagg linjen?
Dette og mange flere endringer er en fordel å kunne. Du kan lese mer om disse på Norsk Golf sine sider

For oss som spiller på Stavanger for det meste, så betyr det og at våre lokale regler endrer seg noe. Gult vannhinder forsvinner og nå heter det kun straffeområdet, alt da markert med røde pinner. Røde pinner betyr da at du kan spille ballen om du vil, eller droppe deg ut av denne sonen. Nedenfor her kan du lese våre oppdaterte lokale regler som du vil få bruk for når du spiller på banen.

For de som ønsker, så vil jeg bli igjen etter årsmøte for å ta i mot eventuelle spørsmål det måtte være i forhold til de nye reglene. Kim

Lokale regler 2019

 1. Out of Bounds (Regel 18)
  1. På banesiden av alle vegger, steingjerder eller gjerder som er markert med hvite merker.
  1. Utenfor banen på hull 1, 2, 8, 9 og 18 er definert med hvite staker eller hvite linjer malt på bakken. Der det er malt med hvite linjer, er grensen på banesiden av linjen og linjen i seg selv er utenfor banen.
 • Straffeområder (Regel 17)

Alle straffeområder er markert med røde pinner.

 1. Det røde straffeområdet til høyre på hull 1 strekker til og sammenfaller med grensen for utenfor banen.
  1. Det røde straffeområdet til høyre på hull 4 strekker til og sammenfaller med grensen for utenfor banen.
  1. Det røde straffeområdet bak green på hull 3 er kun merket på ene siden og strekker seg uendelig. 
 • Droppesone hull 3

Hvis en ball er i straffeområdet på hull 3, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke er funnet kom til ro i straffeområdet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hvert med ett straffeslag:

 1. Ta fritak etter regel 17.1 eller
  1. Benytte seg av droppesonen etter regel 14.3. Droppesonen er lokalisert kort av bekken.
 • Unormale baneforhold (inkludert uflyttbare hindringer), integrerte gjenstander og midlertidig vann (Regel 16)Grunn under reparasjon. (GUR)Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje eller som på annen måte er angitt som GUR, f.eks.:Steinfylte dreneringsgrøfter Fjell i dagen på kortklippet områdeOmråder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer, er grunn under reparasjon – fritak kun for ballens leie.
 • Integrerte gjenstander
  • Låvebru mellomhull 7 og 8
   • Steingjerde på hull 8
 • Uflyttbare hindringer
  • Alle avstandsmerker (merkesteiner og staker) 
  • matter 
  • benker
  • murer  
  • trær med støttepinner.
 • Midlertidig vann, se definisjon av Midlertidig vann

Fritak gis etter regel 16.1

 • Alternativ til “slag-og-lengde” for mistet ball eller ball utenfor banen

Gjelder ikke for elite turneringer/klubbmesterskap

Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette etter «slag-og-lengde» med 2 straffeslag. Denne regelen gjelder ikke hvis en provisorisk ball har blitt spilt. Se full tekst på oppslagstavle. 

Straff på brudd av lokal regel

Slagspill – To slag

Matchspill – Tap av hull

Baneoversikt

 • Nb! Vis hensyn når banemannskapet jobber på banen
 • Bunkerraker skal ligge i bunkeren
 • Alle mål på banen er målt til midten av green