Lokale regler 2019

I forbindelse med de nye golfreglene som startet nå 1.januar så er det mye nytt å tenke på. Dette ser vi og gjentatte ganger både på PGA og Europatouren at mange glemmer seg ut.

Største forskjellen mange vil merke er å droppe fra knehøyde i stedet for skulder, men det er og flere andre ting å tenke på som kan gjøre golfspillet bedre for mange.
Visste du at nå kan du droppe ut av bunkeren mot 2 straffeslag, og at når du går i flagglinje så har du en køllelengde areal på begge sider av flagg linjen?
Dette og mange flere endringer er en fordel å kunne. Du kan lese mer om disse på Norsk Golf sine sider

For oss som spiller på Stavanger for det meste, så betyr det og at våre lokale regler endrer seg noe. Gult vannhinder forsvinner og nå heter det kun straffeområdet, alt da markert med røde pinner. Røde pinner betyr da at du kan spille ballen om du vil, eller droppe deg ut av denne sonen. Nedenfor her kan du lese våre oppdaterte lokale regler som du vil få bruk for når du spiller på banen.

Lokale regler 2019 Stavanger Golfklubb

Utenfor banen (Regel 18) A-2

 1. Hvite staker, hvite streker, steingjerder eller gjerder, definerer banens grenser.
 2. På banesiden av alle steingjerder eller gjerder som er markert med hvite merker: Ballen er utenfor banen når den er på utsiden av gjerdene.
 3. Utenfor banen på hullene 1, 2, 8, 9 og 18 er definert med hvite staker eller hvite linjer malt på bakken. Der det er malt med hvite linjer, er grensen på banesiden av linjen og linjen i seg selv er utenfor banen. 

Straffeområder (Regel 17) B-1

Alle straffeområder er markert med røde staker. 

Straffeområder som er merket med gul maling spilles som røde straffeområder.

 1. Det røde straffeområdet til høyre på hull 1 strekker til og sammenfaller med grensen for utenfor banen.
 2. Det røde straffeområdet bak green på hull 3 er kun merket på ene siden og strekker seg uendelig. 
 3. Det røde straffeområdet til høyre på hull 4 strekker til og sammenfaller med grensen for utenfor banen.

Droppesone hull 3(Regel 17) E-1.1

Hvis en ball er i straffeområdet på hull 3, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke er funnet kom til ro i straffeområdet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hvert med ett straffeslag:

 1. Ta fritak etter regel 17.1, eller
 2. Som en ekstra mulighet, droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen lokalisert kort av bekken. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

Unormale baneforhold (inkludert uflyttbare hindringer), integrerte gjenstander og midlertidig vann (Regel 16) F-1

Grunn under reparasjon (GUR)

 1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje er grunn under reparasjon.
 2. Fjell i dagen på kortklippet område.
 3. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer, er grunn under reparasjon. Fritak kun for ballens leie.
 4. Steinfylte dreneringsgrøfter. 

Integrerte gjenstander

 1. Låvebru mellom hull 7 og 8
 2. Steingjerde på tvers av hull 8

Uflyttbare hindringer

 1. Alle avstandsmerker (merkesteiner og staker) 
 2. Matter 
 3. Benker
 4. Murer  
 5. Trær med støttepinner, fritak må tas etter regel 16.1f 

Standard for spilleadferd(etiketteregler) (regel 1.2 A)

Omsorg for banen

En spiller som under en runde bevisst unnlater å:

 • Reparere hans eller hennes balls nedslagsmerke på puttinggreen, 
 • Legge tilbake oppslått torv etter et slag, 
 • Rake i bunker etter et slag, eller
 • Vise generell omsorg for banen

Straff for brudd på lokal regel (1 2c)

Første forseelse:    Advarsel

Andre forseelse:    Ett straffeslag

Tredje forseelse:    Generell straff

Fjerde forseelse eller ethvert alvorlig brudd:      Diskvalifikasjon

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:

Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.